Socialstyrelsen

Vejledningsmateriale om adoption uden samtykke

Kontaktperson

Kontakt Uffe Lyngaae, hvis du ønsker yderligere information om casen

Ydelser

  • Research og interviews
  • Koncept og ide
  • Tekstarbejde
  • Rapportomskrivning

Det er svært at forestille sig et mere alvorligt og vidtrækkende indgreb end at fjerne børn fra deres biologiske forældre og bortadoptere dem til en anden familie. Især når det er imod forældrenes vilje. Med få årlige sager og et væld af dilemmaer og spørgsmål står kommunale sagsbehandlere derfor over for en meget kompliceret arbejdsopgave, når det handler om adoption uden samtykke.

For at understøtte sagsbehandlingen valgte Socialstyrelsen i 2013 Publico til at udarbejde en håndbog, der skal inspirere og vejlede kommunale sagsbehandlere i deres arbejde med adoptionssager. Håndbogen indeholder blandt andet vejledning til lovgivningen, gode råd til sagsbehandling, konstruerede case-historier samt ekspertinterviews.

Publico har i samme ombæring ageret redaktør på en rapport om psykologfaglige undersøgelsesmetoder til afklaring af forældreevne, som er udarbejdet af en ekspertgruppe fra Københavns Universitet. I den forbindelse var det Publicos opgave at redigere rapporten og sikre slægtskab samt referencer mellem de to publikationer.

Som følge af markante lovændringer blev materialet først udgivet i oktober 2015.

Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside

Udvalgte cases