Baresso Coffee

Kvalitetskaffe i spalterne

Kontaktperson
Kontakt Uffe Lyngaae, hvis du ønsker yderligere information om casen. 

Ydelser
Mediekortlægning
Sparring & rådgivning
Pressestrategi
Pressemeddelelser
Opsøgende pressearbejde
Befolkningsundersøgelse

God kaffe skal håndbrygges til kunderne, og gode historier om kaffen skal håndbæres ud til medierne. Baresso Coffee, Danmarks første og førende kæde af espresso- og kaffebarer, er mestre i det med håndbrygningen. Men til at vælge, vinkle, skrive og pitche historier om nye kaffetendenser til landsdækkende, regionale og lokale medier har Baresso allieret sig med Publico.

Med udgangspunkt i et løbende PR-abonnement og kvartalsvise redaktionsmøder tager Publico hånd om Baressos opsøgende presseindsats og bidrager desuden med sparring.

Publico har også assisteret Baresso med bl.a. befolkningsundersøgelser, hvor 1.000 danskere har svaret på spørgsmål om deres kaffevaner. Undersøgelserne har både givet værdifuld markedsindsigt og nyt skyts til det fremtidige pressearbejde.

Udvalgte cases