Finanssektorens Uddannelsescenter

Content – en hjørnesten i strategien

Kontaktperson

Kontakt Uffe Lyngaae, hvis du ønsker yderligere information om casen

Ydelser

  • Analyse og workshops
  • Sparring og rådgivning
  • Spørgeskemaundersøgelse
  • Udarbejdelse af personaer
  • Udvikling af kommunikationsstrategi
  • Kravspecifikation og valg af webleverandør
  • Relancering af nyhedsbrev

Finanssektorens Uddannelsescenter har styr på at gøre landets finansielle medarbejdere klogere og dygtigere. Men når det gælder kommunikationen af FU’s unikke kompetencer, har de ladt Publico lægge strategien.  

Vis jeres uddannelsestilbud med relevant indhold. Det er essensen af den kommunikationsstrategi, som Publico har leveret. Strategien tager afsæt i workshops med FU-ledere og en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt kursister.

Som et led i kommunikationsindsatsen arbejder FU nu på at relancere sit website. Publico har foreløbig ageret ”bygherrerådgiver” ved at skrive kravspecifikation og deltage i udvælgelsen af den rette webleverandør. Desuden har vi givet alle FU’s nyhedsbreve et nyt visuelt og teknisk design.

Læs mere om, hvordan du selv udvikler en persona i dette blogindlæg: Tre-trins-guide til udvikling af personaer

Udvalgte cases