Østjysk Bolig

Frugtbart samarbejde på 15. år

Kontaktperson

Kontakt Uffe Lyngaae, hvis du ønsker yderligere information om casen

Ydelser

  • Kommunikationsrådgivning
  • Interessentanalyse
  • Kommunikationsstrategi- og plan
  • Beboerblade
  • Jubilæumsbog 
  • Informationsaviser
  • Website
  • Nyhedsbreve
  • Pressetiltag

I et boligselskab med over 30 afdelinger og flere på tegnebrættet skorter det ikke på gode historier. Publico har haft fornøjelsen af at fortælle disse i de mere end 100 beboerblade, vi har produceret siden 2000.  

Boligorganisationens hastige udvikling og en sammenlægning af to selskaber kaldte i 2011 på en skærpelse af den interne og eksterne kommunikation. Med afsæt i et omfattende analysearbejde, der bl.a. inkluderede kvalitative og kvantitative input fra en bred vifte af eksterne interessenter, medarbejdere og beboere, udarbejdede Publico en kommunikationsstrategi – og hjalp efterfølgende med at eksekvere kommunikationsplanen. 

Med en proaktiv og gennemgribende kommunikationsindsats er det lykkedes Østjysk Bolig at positionere sig som et visionært boligselskab med attraktive boliger, der sagtens kan matche de private boligtilbud. 

Udvalgte cases