Miljøministeriet

Kampagne om vejstøj i almene boliger

Kontaktperson

Kontakt Uffe Lyngaae, hvis du ønsker yderligere information om kampagnen

Ydelser

 • Kvalitativ analyse
 • Interessentanalyse
 • Temakurser
 • Kampagnestrategi og –plan
 • Website
 • Video
 • Tekstarbejde
 • Debatindlæg og kronikker
 • Opsøgende pressearbejde
 • Evaluering og effektmåling
 • Opsøgende pressearbejde

Vejstøj er ikke bare irriterende – det skader helbredet. Det var udgangspunktet for kampagnen, Miljøministeriet iværksatte for at sætte spot på problemet og de forskellige løsningsmuligheder, de almene boligorganisationer kan tænke ind, når de alligevel renoverer.

Publico varetog i 2010-2011 den fulde kampagne under titlen RoligBolig. Vi leverede blandt andet kvalitative forundersøgelser, udvikling af interaktivt website, best practise-cases, temakurser og pressearbejde. Effektmåling viser, at kampagnen opnåede stor eksponering i medierne, mens syv boligorganisationer har iværksat tiltag mod vejstøj på baggrund af kampagnen. 

Udvalgte cases