Socialstyrelsen

Ny inspiration til socialrådgivere

Kontaktperson

Kontakt Uffe Lyngaae, hvis du ønsker yderligere information om casen

Ydelser

  • Workshops
  • Koncept for og udvikling af inspirationsmateriale
  • Koncept for og udvikling af undervisningsmateriale
  • Distributionsstrategi og -plan
  • Websitetekst
  • Videoer
  • Test af materialet hos målgruppen

At socialrådgivere udarbejder gode børnefaglige undersøgelser og handleplaner er afgørende for, at børn og unge med behov for særlig støtte får præcis den hjælp, de har behov for.

Socialstyrelsen valgte Rambøll Management og Publico til at udvikle, afprøve og formidle et materiale, som har til formål at skabe refleksion og læring – og i sidste ende styrke kvaliteten af sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet. I værktøjskassen til de kommunale sagsbehandlere og socialrådgiverstuderende findes blandt andet eksempler på børnefaglige undersøgelser og handleplaner, et redskab til refleksion over egen praksis, ideer til undervisningsbrug og videoer med erfarne sagsbehandlere.

Materialet blev offentliggjort i oktober 2015 og kan findes på Socialstyrelsens hjemmeside.

Se et eksempel på en af de otte film, som Publico har produceret om undersøgelser og handleplaner.  

Udvalgte cases