Syddjurs Kommune

Det, der tæller i Syddjurs Kommune

Kontaktperson
Kontakt Uffe Lyngaae, hvis du ønsker yderligere information om casen

Ydelser

  • Analysearbejde
  • Kommunikationsrådgivning
  • Workshops
  • Annoncering
  • Kreativt koncept
  • Video
  • Sociale medier
  • Tekstarbejde
  • Pressearbejde
  • Events

Syddjurs Kommune vedtog i 2016 en brandingstrategi, der skal tiltrække nye borgere – primært børnefamilier – til den naturskønne kommune på den sydlige halvdel af Djursland. Det skete i samarbejde med Publico. 

Omdrejningspunktet i branding­strategien er at løfte kendskabet til Syd­djurs Kommune som bosætningsområ­de. Det viser sig nemlig, at målgruppen hurtigt danner sig et positivt indtryk af Syddjurs, når bare de lærer området at kende.

Den overordnede fortælling om Syddjurs er samlet i konceptet Syddjurs det, der tæller. Det udtrykker det overordnede budskab om, at Syddjurs kan honorere de krav, moderne bør­nefamilier har til at leve det gode liv. Samtidig kan konceptet aktualisere en lang række forskellige, konkrete tal til at fortælle om Syddjurs’ styrkepunkter.

Udvalgte cases