Kampagnespot for Sammen om Integration

Kampagnespot til Sociale medier

Sammen om integration er et partnerskab, hvor virksomheder, Jobservice Danmark og jobcentrene samarbejder for at få flere flygtninge i arbejde. Målet er at synliggøre virksomhedernes vigtige indsats med at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet, og partnerskabet blev etableret ved regeringens topmøde om integration i september 2015.

Publico har lavet en lang række case-film og kampagnespot, der skal formidle fordelene for danske virksomheder ved at ansætte flygtninge.

Udvalgte cases